free web templates

Av.Devrim Kırlangıç

Özgeçmiş

Ben Devrim Kırlangıç;

1970 yılının Haziran ayında Malatya’da 5 çocuklu öğretmen bir babanın 4. evladı olarak dünyaya gelmişim. Babam  Malatya  Akçadağ  Köy  Enstitüsü mezunu, öğretmen, yazar, sendikacı, avukat Kemal Kırlangıç’tır. 1976  yılında  adı ‘tayin’, kendi  sürgün  bir  atamayla  İzmir’e  fiilen  sürgün  edilmişiz. Babam, sendikacı ve sol sosyal demokrat yapı içerisinde olması nedeni ile 5 çocukla bir öğretmen  maaşı ile geçinmek zorunda kalır. ‘Geçim derdine düşer de siyaset yapamaz düşüncesi’ ile sürgün edilen babam ve 5 çocuklu Kırlangıç ailesine İzmir yolu görünür. O zaman 6  yaşında  olduğum  için süreci  hatırlamıyorum, ailemin   anlattıklarını   aktarıyorum. Bu  şekilde   İzmir’le  olan, sosyal, duygusal  ve  fiziksel  bağımız  başlamış  oldu. İlkokulu Narlıdere Oğuzhan İlkokulu’nda, liseyi Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi’nde okudum. 1993 yılında İzmir  9 Eylül  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi’ni bitirdim. 1 yıllık staj eğitimimin ardından başladığım avukatlık mesleğine o günden beri aralıksız olarak devam etmekteyim.
2006 yılında basılan ‘Kartanesi’ isimli bir çocuk kitabım bulunmaktadır.
Halen Petrol İş Sendikası İzmir Bölge Avukatlığı görevini sürdürmekteyim. Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku  alanlarında  yoğun  olarak  faaliyet göstermekteyim.
BARO’da, Av. Noyan Özkan, Av. Arif Ali Cangı ve Av. Şehrazat Mercan  ile  Kent  ve  Çevre  Komisyonu’nda  2  yıl  birlikte  görev  yaptık. Halen  Çağdaş Hukukçular Derneği üyesiyim. Kent ve Çevre Komisyonu’nda  görev  aldığım  sırada, planlama  hataları, imar  sorunları, çevreye  karşı  sorumluluğun yerine  getirilmemesi   ve   stratejik   planlamada   ciddi   eksiklikler   görmem   nedeni   ile   belediyecilikle  temas  etmem  gerektiğine  karar  verdim.
2014 yılında Narlıdere Belediyesi’ne  Cumhuriyet  Halk  Partisi’nden  Meclis  Üyesi  olarak  seçildim. İlk  yıl  İmar  Komisyonu’nda  görev  aldım. Hukuk Komisyonu’nun benim için daha uygun bir konum olduğunu düşündüğümden bu görevi almaya talip oldum. Vizyon olarak iyi planlamanın yanı  sıra, ‘göz imarı’ diyebileceğimiz, kentsel uyum ve harmoninin ötesinde temalı imar projelerinin de geliştirilmesi gerektiğini  düşünmekteyim. Bir  bölgede yapılan planlamanın tamamının  bütün  olarak  bir  konuyu  işaret  etmesi  ve  projenin  anlam  ifade  etmesi  olarak  özetlenebilecek  bu bakış  açımı belediyecilikte   uygulayabileceğim   inancındayım.  Temalı   imar   planlarının,  turizm    açısından da    merak    uyandırarak, yöre   halkının   gelirinin
artmasınada katkı koyacağını düşünmekteyim.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevcut yapısı itibariyle sosyal demokrat ailelerin çocuklarını eğitim sisteminin negatif uyaranlarından uzak tutabilmek için belediye  olanaklarının   Parçalı   Köy   Enstitüsü   Modeli’nin   hayata  geçirilmesinde  kullanılabileceğini  düşünüyorum. Belediyenin  sosyo - kültürel alanda  yapacağı   çalışmaların   yasaya  takılmaması  için  bu  model  hayata  geçirilmelidir. Toplam   eğitim  sürecinin  sonunda   çocuklarımız, farklı
kültürel   ve   entelektüel   yapıya   sahip   olmalı, müzikle, sanatla, felsefe   ile   bezenmiş, eğitilmiş   ve   tam    donanımlı   olarak   eğitim   hayatlarını tamamlamalıdırlar. Tüm bu sistemin oluşturulması ve  belediyeciliğin  bu  yöne  evrilmesinin  sağlanması  için de  Narlıdere   Belediye   Başkanlığı’na aday  adayı  oldum.

Bu  temeli  tesis  edebilmek  için  belediyenin  bir  akademi  olarak   kurgulanabileceğini  düşünüyorum. Demokrasi  Akademisi, Sanat  Akademisi  ve özellikle Felsefe Akademisi’nin oluşturulmasının  çok  faydalı  hizmetler  sunabileceğini  düşünüyorum. Belediye  meclis  üyelerinden  tutun da  tüm partililerimizin aile fertleri ve özellikle  çocukları  ile  birlikte  anlatım, sunuş, duruş  ve  kendini  tanımlama  özellikleri  gelişmelidir. Böylece  herkesin, özellikle bu döneme  mahsus  olarak  karşılaştığımız, genel  başkanımıza, partimize, ideolojimize  ve  hayat  şeklimize  karşı  yapılan  her  türlü  sözlü, fiziksel tacize ve baskıya karşı koyma kabiliyetine sahip olacağını düşünüyorum. Şu an sahip olduğum dünya görüşüm ve  bakış  açıma  ulaşmamda ailemin entellektüel birikimi ve eğitim düzeyi çok önemli olmuştur. Özellikle babamızın benim ve tüm  kardeşlerimin  üzerinde  çok  değerli  etkisi  ve izleri bulunmaktadır. 

CHP KAZANACAK, NARLIDERE KAZANACAK

Şu an sahip olduğum dünya görüşüm ve bakış açıma ulaşmamda ailemin entellektüel birikimi ve eğitim düzeyi çok önemli olmuştur.

                                                                                                                                                                        CHP
                                                                                                                                            Narlıdere Belediye Başkan Aday Adayı
                                                                                                                                                           Av.Devrim Kırlangıç

Kırlangıç Ailesi

5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya geldim.
Ablamız Prof. Dr. Prof. Dr. Mahire Olcay Çam (Ege Üniversitesi, yazar)
Eşi: Yük. Zir. Müh. Avukat Ahmet Çam (İzmir)
Kızları: Biyolog Işıl Çam, Avukat Deniz Seçil Çam (İzmir)
Ablamız Psikolog Bircan Kırlangıç Şimşek (Yazar, Enstitü Başkanı)
Eşi: Hüseyin Şimşek (Maliye Bakanlığı Bütçe Uzmanı)
Oğulları: Barış Şimşek (SORBONNE Hukuk Fakültesi, Amerika’da doktora yapıyor)
Ablamız Öğretmen Özcan Arslan
Eşi: Em.Albay, Stajyer Avukat İsmail Arslan (Ankara )
Oğulları: Yalımcan  Arslan (ODTÜ  Endüstri  Mühendisliği   Fakültesi   Mezunu)  Kızları:  Sıla   Cansu   Arslan   (Hacettepe   Tıp    Fakültesi   son   sınıf  öğrencisi)

Kardeşimiz Dr. Elekt. Elektronik Mühendisi Mehmet Eylem Kırlangıç (Boğaziçi Üniversitesi mezunu, )  

Ben Avukat Devrim Kırlangıç
Eşim: Avukat Rabiya Kırlangıç
Kızım: Damla Pınar Kırlangıç (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2.sınıf öğrencisi)
Küçük kızım: Dilara Sevda Kırlangıç (TAKEV 7.sınıf öğrencisi )

Aile  fertlerimin  tamamının  yüksek  öğrenim  almış  olmasında  bizleri eğitime  yönlendiren, aydın, demokrat   ve   ilerici  ve  ne  olursa  olsun  insan haklarından, mazlumdan ve  emekten  yana  yüzünü  dönmüş  insanlar  olarak  yetişmemizi  sağlayan  babamız  Kemal Kırlangıç’ın  payı  sonsuzdur.
12 Eylül  zulmünün  en  despot  yöntemlerle  halkımızın  üzerine  saldırdığı  dönemde, ezilen, dümdüz  edilen  sol, sosyal  demokrat  halk  kitlelerinin arkasında duran, tüm  azmi, zamanı  ve  emeğiyle  halkının  arkasında  durarak  ciddi  sevgi  bağı  kurmuş  ve  saygı  oluşturmuş  bir  babanın  evladı olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum.
Mesleğe  başladığım  günden  itibaren  ilk  5  yıl  devlet  güvenlik mahkemelerinde davalara girdim. Ancak  büromuzun  iki  önemli  avukatı  aynı  işle uğraştığı  için, hukukun    diğer    alanlarında    boşluk    doğurması    nedeniyle   ben,  Bireysel   İş    Hukuku, Toplu    İş    Hukuku    konuları   üzerinde yoğunlaştım. Petrol - İş Sendikası’nın İzmir Bölge Avukatlığı’nı sürdürmekteyim.
 
Belediyeciliğin üç temel unsurunu taşıyabilecek donanıma sahip olduğumu söyleyebilirim. Şöyle ki;

1-Şehircilik ve Planlama (BARO’nun Kent ve Çevre Komisyonu çalışmalarında görev aldığım sürede bu konuya vakıf oldum)

2-Yönetici personel ilişkileri (Uzmanlık alanım)

3-Hizmet  üretimi  (5 yıllık  meclis    üyeliğim   döneminde   izledim, deneyimledim. En   azından   neyin  yapılmaması   gerektiği   ve   halkımızın   neyi önemsediğini analiz etme olanağım  oldu. Sorgulayıcı  ve  analiz  edici  kişiliğim  nedeni  ile  bu  konuyu da  kolaylıkla  halledeceğimi  düşünüyorum.)

Kaldı ki, bu dinamiklere müdahil olabilmem için öncelikle aday  olmam  gerekiyor. Adaylığımın  Narlıdere  özelinde, dokunduğumuz, temas  ettiğimiz, yıllardır dostlukla, sevgiyle  yoğurduğumuz  ilişkilerimizin  partimize de  çok  şey  katacağını  düşünüyorum. Ayrıca  sadece  Narlıdere’de  değil, İzmir metropolde de partimize yakın tüm seçmenlerimizde adaylığımın sevinçle karşılanacağını düşünmekteyim. Bundan ziyade, kritik seçimde parti dışı ancak sevgi bağıyla, dostluk bağıyla bağlı olduğumuz, dostluğumuzu ve iyiliğimizi görmüş binlerce seçmenin de partimize metropol  düzeyinde  oy artışına katkım olacağını düşünüyorum. 
Narlıdere özelinde, adaylığımın %80 - %83 bandında oy almamızı sağlayacağını, aday adaylığı öncesinde yaptığım sondajlamada, adaylığımın  AKP, MHP dışında diğer tüm seçmen profilinde kabul göreceğini düşünüyor ve umuyorum.

Mutlu yarınlarda birlikte olmak dileğiyle, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. 

CHP KAZANACAK, NARLIDERE KAZANACAK

Mutlu yarınlarda birlikte olmak dileğiyle, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

                                                                                                                                                                        CHP
                                                                                                                                            Narlıdere Belediye Başkan Aday Adayı
                                                                                                                                                           Av.Devrim Kırlangıç

Adres

Mithatpaşa Cad. No:405/2 Güneş Ap. Kat:1 Daire:2 Narlıdere İzmir

İletişim

Email: info@devrimkirlangic.com
Tel : 0.542.35 490 35

Linkler

Narlıdere Adayları
İzmir Aday Adayları
İzmir Belediye Başkan Adayları